Svenska Tecknare

Som yrkesverksamma inom reklambranschen sedan slutet av 60-talet är både Ulla och Tom med i Svenska Tecknare och Illustratörcentrum som organiserar yrkesverksamma tecknare inom ett brett spektrum av visuell kommunikation.
Illustratörer och grafiska formgivare är de största grupperna. Serieteckning, animation och spel är växande områden.

Mer om Svenska Tecknare läser du här.

Mer om Illustratörcentrum hittar du här.

© Quadratkort.se/Cronvalls Idé & Original AB. Alla rättigheter förbehålls. Det är strikt förbjudet att kopiera, sprida, distribuera eller modifiera material från webbplatsen eller från våra kort.
Quadratkort.se © 2017