Reklamationer

Transportskada:
Om du upptäcker en skada på ditt kolli ska du direkt skriftigt anmäla det direkt till utlämnings­stället/transportören i samband med att du hämtar/får din försändelse. Du och transportören signerar och behåller var sin kopia. Transportören betalar ut ersättning.
Upptäcker du skadan först när du öppnar din försändelse ska du anmäla skadan till oss – info(at)quadratkort.se.

Övriga reklamationer:
Anmäls till oss senast 8 dagar efter mottaget gods. Retur av varor får endast ske efter muntlig överenskommelse med oss. Fraktsedel för din retur får du av oss.
Godkända reklamationer återbetalas inklusive dina fraktutlägg.
Om vi inte skulle komma överens, så kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Quadratkort.se © 2019