Miljöpolicy

Vi ska vid tryckning av våra kort och vid val av förpackningar ta hänsyn till det som ger minsta miljöbelastning med bibehållen produktkvalitet, produktsäkerhet och konkurrenskraft.

Därför sker all produktion av våra kort och trycksaker på närliggande tryckerier som trycker på miljöcertifierade material. Tryckfärgerna är luktfria och miljöanpassade. På så sätt försöker vi hjälpa till att minska på tungtrafik och utsläpp.

Vi ska kontinuerligt se över våra miljöval och policy för att minska vår miljö­påverkan.

Quadratkort.se © 2019